D-Star4all Logo
På denne hjemmeside kan du finde klikbare kort og lister over repeatere og hotspots.

Der er detaljerede informationer om både analoge og digitale repeatere i Danmark.

Uden for Danmark vises fortrinsvis digitale repeatere og hotspots, men der arbejdes
på at bringe tilsvarende oplysninger om de analoge repeatere i vore nabolande.

I kortets infoboxe og lister bruges disse forkortelser :
GaSL = jordkote over havet (m), AaGL = antennehøjde over jorden (m), PWR = TX output.
On this website you can find clickable maps and lists with repeaters and hotspots.

There is detailed information for both analog and digital repeaters in Denmark.

Outside Denmark mostly digital repeaters and hotspots are shown, and information
      about analog repeaters in our neighboring countries will be included later.

Abbreviations used in infoboxes and lists :
GaSL = Ground above SeaLevel (m), AaGL = Antenna above GroundLevel (m), PWR = TX output (w).
Klik på billedet til højre for at komme videre til kort og lister.

Click on the picture to the right to go on to the maps and lists.